00385 99 287 5790

SELMA TAHMIŠČIJA, zubni tehničar

selmatahmiscija

Rođena je 1984. godine u Sarajevu. Završila je srednju zubotehničku školu u Sarajevu 2002. godine. Iste je godine obavila pripravnički staž u privatnome zubnom laboratoriju Dent Art Nedžada Beši a i stažiranje u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć te položila državni ispit. U Dent Artu radila je do 2009. godine, kada seli u Zagreb te se zapošljava u privatnome zubnom laboratoriju „Jerko Marži”, gdje radi iduće tri i pol godine. Godine 2013. odlazi u Rovinj, u kojemu i danas vodi zubni laboratorij u sklopu poliklinike Adriatic Dent.

Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno i njemačkim i talijanskim jezikom. Hobi su joj biciklizam, pjevanje u zboru, sviranje violine i gitare, borilačke vještine (Ninjutsu, Kuk Sul Do, Tai Chi).

 

Educirana za sve pripremne faze:

rad na pantografu, ru

no frezanje cirkona

CAD-CAM sistem

3Shape software, dental manager

Educirana za rad na mašinama:

Wieland

Pegasdent

Yena dent

 

Educirana za:

Bredent Sky Implant System, fast & fixed

Straumann

Astra…

 

Educirana za rad s materijalima:

Zirkonia

Titan

CrCo

Bio HPP

E-max Press

PMMA

 

Educirana za:

Bio HPP for 2 press

BioHPP Cam

Visio.lign Technique – Veenering Technique

Crea.lign free layering technique

 

Prisustvovala predavanjima :

Enrico Steger

Klaus Mutterthiese

 

Prisustvovala tečajevima:

E-max ceramics – Vjeko Budimir

 

Uspješno prisustvovala edukaciji:

fast & fixed using for 2 press and Visio.lign systems, instruktor Cristoph Zips

Artex Model Management, instruktor dr. sc. Nikša Duli

Koliko me košta?
Zatražite besplatnu ponudu još danas!

Pošaljite nam rengenski snimak svojih zuba (ortopan)

oliko me košta?
Zatražite besplatnu ponudu još danas!

Pošaljite nam rengenski snimak svojih zuba (ortopan)