00385 99 287 5790

Sedacija

sedazione

Sedacija je posebna vrsta anestezije kod koje je pacijent budan i može surađivati s liječnikom, a bol ne osjeća. Predviđena je za veće i teže zahvate u stomatologiji (implantologija, parodontne operacije, komplicirana vađenja i sl.). Pacijent koji želi sedaciju prije zahvata mora ispuniti zdravstveni upitnik. Svjesna sedacija stanje je smirenosti i smanjene aktivnosti središnjega živčanog sustava. Daje ju anesteziolog, a postiže se primjenom lijekova intravenskim putem.

Pacijent je budan i svjestan, odgovara na postavljena pitanja, no nema osjećaja straha, ne smetaju mu zvukovi i osjeća se ugodno i opušteno. Nije dozvoljeno piti ni jesti 6 sati prije dogovorenoga zahvata. Za vrijeme sedacije pacijentu se kontrolira tlak, puls, zasićenost kisikom, a po potrebi može se upotrijebiti i EKG.

Nakon završetka zahvata pacijent mora biti pod nadzorom sljedećih 20-ak minuta.

Sedacija je vrlo korisna jer se veliki operacijski zahvati mogu obaviti tijekom jednoga posjeta. Sve češće primjenjuje se i za rutinske stomatološke zahvate.

Koliko me košta?
Zatražite besplatnu ponudu još danas!

Pošaljite nam rengenski snimak svojih zuba (ortopan)

oliko me košta?
Zatražite besplatnu ponudu još danas!

Pošaljite nam rengenski snimak svojih zuba (ortopan)