00385 99 287 5790

nuovo-prezzo-denti-12
Pacijentica je dolazila u Rovinj dva puta. Prvi put je ostala 1 dan kada su joj urađena 2 implantata u gornjoj čeljusti kao i 2 implantata u donjoj čeljusti.
6 mjeseci nakon prvog posjeta pacijentica se vratila kada su joj odrađene nadogradnje na implantatima, izbrušeno ukupno 14 zuba u gornjoj i donjoj čeljusti te stavljeno ukupno 28 cirkonskih krunica. U drugoj posjeti pacijentica je ostala 4 dana.