00385 99 287 5790

LANA TALIJAN, zubni tehničar

lanatalijanRođena je 1990. godine u Rijeci. Godine 2009. završava srednju medicinsku školu i stječe zvanjedentalni tehničar. Pripravnički staž u trajanju od 2 godine provodi u zubotehničkom laboratoriju dr.Dragan Jurković, nakon čega godinu dana radi u Stomatološkoj ordinaciji dr. Goran Vukotić.

Godine 2015. pridružuje se Adriatic Dent timu te nastavlja svoje proesionalno usavršavanje u svimsegmentima fiksne protetike, Cad-Cam tehnologiji „imes icore“ tehnologiji, obradi keramike iabutmenata kao i fiksnim radovima na implantatima.Aktivno se služi engleskim jezikom a pasivno i talijanskim jezikom. Izrazito komunikativna, pouzdana,proaktivna i odgovorna osoba, spremna na suradnju, timski rad i konstantno učenje i usvajanje novih znanja.

Koliko me košta?
Zatražite besplatnu ponudu još danas!

Pošaljite nam rengenski snimak svojih zuba (ortopan)

oliko me košta?
Zatražite besplatnu ponudu još danas!

Pošaljite nam rengenski snimak svojih zuba (ortopan)